މިރޭ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކަމަށް ބުނެ، ދައުރު ކުރަނީ ދޮގު މެސެޖެއް: ރައީސް ނަސީދު
ދެންމެ | 26 ޖެނުއަރީ 2023

މިރޭ ރައީސް ނަސީދު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކެމްޕޭން ފަހު ޖަލްސާ ކެންސަލް ކަމަށް ބުނެ ދައުރު ކުރަމުންދަނީ ދޮގު މެސެޖެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ނަސީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ މިރޭގެ ޖަލްސާ ކެންސަލް ކަމަށް ބުނެ ދައުރު ކުރާ މެސެޖްގެ އަސްލެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަސީދު ވިދާޅުވީ މެސެޖް ދައުރުކުރަމުންދަނީ ވާދަވެރިން ބަލިވާނެކަން ޔަގީން ވުމުން ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!