ރައީސް ޔާމީންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން މުއާޒް؛ އަދީބް ޕާޓީއަށް.
ދެންމެ | 19 މެއި 2022

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަންގެ މަޤާމު ފުރުއްވި އިބްރާހިމް މުޢާޒް އަލީ މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް، އެމް.ޓީ.ޑީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އަދި ވެރިކަން ބަދަލުވި ފަހުން އިންތިހާބު އޮޅުވައިލިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ޕީ.ޕީ.އެމްއިން ކުރި މުޒާހަރާތަކުގައި ވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މުއާޒް، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އިސްކޮށް ހުންނަވާ އުފައްދަވައިފައިވާ އެމް.ޓީ.ޑީއާ ގުޅުނުކަން އެ ޕާޓީން ވަނީ މިއަދު ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައެވެ.

ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ އެކު ޕީ.ޕީ.އެމްއާ ފެޔަށް ޖެހި މުއާޒު މިހާރު ގެންދަވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ރައީސް ޔާމީނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޒާތީ ބޭފުޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!