މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ހައްޔަރުކުރީ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމުރަކަށް: ޝުޖާޢު
ދެންމެ | 21 މެއި 2022

ޝުޖާއު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މި ޤައުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އަމާން ކަމެއްނެތްކަން ހާމަވަނީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ތިއްބަވާ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރު ތަކަށް ތަބާވާތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހޯރަފުށީ ދާޢިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ރޭ ހައްޔަރުކުރީ އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝުޖާއު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވުމާއި، އެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ތެރެއަށް ރައްޔިތުމީހާ ދާންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ޝުޖާއު ވަނީ މުހައްމަދު އިސްމާއިލް މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އައުޓް ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނެރެފައިވާ ގަރާރަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ މުޅިން ހިލާފު ގަރާރެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން ”އިންޑިއާ އައުޓް“ ނަމުގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ފަށާފައިވާއިރު، މި ހަރަކާތުގައި މިހާރު އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ޕީޕީއެމް ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމެވެ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!