އެމްޓީޑީގެ ނައިބް ރައީސް އަކަށް މުއާޒް.
ދެންމެ | 22 މެއި 2022

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އިސްވެ އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް ޓާޑްވޭ ޕާޓީ (އެމްޓީޑީ) ގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް މުއާޒު އަލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހުންނެވި މުއާޒު އެމްޓީޑީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އެމްޓީޑީން މިއަދު ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މުއާޒު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. މުއާޒު އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ފާސްކުރުމުންނެވެ.

ޕީޕީއެމްގައި ކުރިން އުޅުއްވި މުއާޒަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެއްކެވި ފަރާތެކެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމާއެކު އޭނާ ވަނީ ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވަން ފައްޓަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮވި ހާދިސާއާ ގުޅޭ އާ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ވެރިކަން ބަދަލުވުމުން މުއާޒު ދެއްކެވި އެވެ.

އެގޮތުން ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮވި ހާދިސާގައި އަލިފާނުގެ ކަންޏެއް ވެސް ފެނިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެ ދުވަހުގެ ހާދިސާ ހިނގުމުގެ ކުރިން އާދަޔާ ހިލާފު ބައެއް ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ކަމަށް މުއާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!