”މާޒު“ ބޯޓް ފަރަކަށް އަރައިފި
ދެންމެ | 30 މެއި 2022

”މާޒު“ ބޯޓް ފަރަކަށް އަރައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަށް މީހުންނާއެކު މާލޭން ފުރައިގެން ހުވަދު އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ބޯޓް މ. ތުވަރުގެ އިރުއުތުރުން 8 ނޯޓިކަލްމޭލު ބޭރު ފަރަކަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑް ތާޑް ސްކޮޑްރަންއިން ހަރަކާތްތެރިވާން މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ސިފައިންނަށް ލިބުނީ ފަތިހު 5:00 ޖަހަން އުޅެނިކޮށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!