މާލެ ފެން ބޮޑުވެ، ހިއްކަން ސިފައިން ނިކުމެއްޖެ
ދެންމެ | 17 ޖުލައި 2022

ހަވީރުއްސުރެ މާލެއަށް ހުއްޓާނުލައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

އިރުއޮއްސެން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް ވެހެން ފެށި ބޯ ވާރެއާ އެކު ދެތިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ފެން ބޮޑުވެފަ އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ފަޔާ އެންޑް ރެސްކިއު ސާވިސް އިން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު ހަވީރު 5:30 އިން ފެށިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، ދުވާ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ޕަމްޕު ޖަހައިގެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. އަދި އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައި ވެސް ޕަމްޕް ޖަހައިގެން ފެން ހިންދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕަމްޕު ޖަހައިގެން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އެމްއެެންޑީއެފުން ކުރަމުން އަންނައިރު ބޯކޮށްވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްވަރެއް ނަމަ މާފަންނުކޮޅުން އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދާއި އަމީނީ މަގު އަދި ދަރުބާރުގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ އަބަދުވެސް ފެން ބޮޑުވާ ސަރަހައްދުތަކެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!