ކުރީގެ ޕީޖީ މުހްތާޒްގެ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ތައުރީފް ޗަންޕާ އުއްޗު އާއި ގާސިމަށް.
ދެންމެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2022

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ މައި ދެ ވިޔަފާރިވެރިން ކަމުގައިވާ ޗަންޕާ މުހައްމަދު މޫސާ އާއި ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުހްތާޒް މުހުސިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

ކުރީގެ ޕީޖީ މުހްތާޒް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ދެބޭފުޅުންގެ ގައުމީ މަސައްކަތް ދުވަހަކު ވެސް މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުން ފިލައިގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

މުހުތާޒް ވިދާޅުވީ އެ ދެބޭފުޅުންނަކީ އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ވެސް ގައުމަށް ޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެންމެ ކުރީ ސަފްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ދެބޭފުޅުން ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!