އުރަމައްޗާއި ބުރީގެ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓްކޮށް ހަސަވެރިނުވުމަށް ކައިޒީން ގޮވާލައިފި
ދެންމެ | 20 ނޮވެމްބަރ 2022

ސޯސިއަލް މީޑިޔާގައި އުރަމައްޗާއި ބުރީގެ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓްކޮށް ހަސަދަވެރި ނުވުމަށް އަންހެނުންނަށް މަސްހޫރު މޮޑަލް ކައިޒީން އެދެފި އެވެ.

ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ’ކައި‘ ސޯސިއަލް މީޑިޔާގައި ފޮޓޯ ހިއްސާކޮށް ކެޕްޝަންގައި ބުނެފައި ވަނީ  “ Don’t be jealous, sis! “ ކަމަށެވެ.

އެފޮޓޯއަށް ފޭސްބުކުން ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރިއެކްކޮށްފައިރު 350 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ކޮމެންޓްކޮށްފަ އެވެ. އަދި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސެއަރ ކޮށްފައިވެ އެވެ.

ކައިޒީން އަކީ ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު މޮޑަލެއް ނަމަ ގިނަ އަންހެނުން ސޯސަލް މީޑިޔާގައި އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!