ރައީސް އިބޫ ވާހަކަ ދައްކަން ފެއްޓުމުން ވަގަށް ޗޯރަށް ގޮވާ ރޭރު އަރުވާލައިފި
ދެންމެ | 04 ޖެނުއަރީ 2023

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓުމާއެކު، ޗޯރު އިބޫގެ އަޑުން މުޅި ސަރަހައްދު ގުގުމާލައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މައި ޖަގަހައިގައި މިޖަލްސާ މިހާކުރިއަށްދާއިރު، އާންމުން އަންނަނީ ރައީސް ސޯލިހްގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުންނެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާއަށް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ސޯލިހްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރީނދޫ ޓީޝާޓްލީ ބިދޭސީންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވާ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް ވަނީ އާންމު ވެފައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހްގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާއިރު، ހަމަ އެސަރައްދުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވެސް އަންނަނީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ޖަލްސާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!