ކުރީގެ މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ގެ މަންމާފުޅު ނިޔާ ވެއްޖެ
ދެންމެ | 30 ޖޫން 2022

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންވާރަމަންޓު މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، ތޯރިގް އިބްރާހީމްގެ މަންމާފުޅު މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

ތޯރިގް ފޭސްބުކުގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި މަންމާފުޅު ނިޔާވެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ އާލާސްކަންފުޅަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގަ އެވެ. ނިޔާވި އިރު ތޯރިގް ގެ މަންމާފުޅުގެ އުމުރުފުޅަކީ، 77 އަހަރެވެ.

މިއީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި މަހު ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 4 ވަނަ މީހާ އެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، ސަލާމަތުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ދާއިރު، މާސްކު އެޅުންފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!