އައްޑޫން ގެއްލިގެން ހޯދި ޒުވާނާ ހުރީ މަހަށް ގޮސް
ދެންމެ | 03 އޮކްޓޯބަރ 2022

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ޒުވާނާއާއި ގުޅިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ އުބައިދުﷲ ހަސަނާއި ގުޅުނުއިރު އޭނާ ހުރީ މަހަށް ގޮސް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އޭނާއާއި ގުޅުނީ މިރޭ 12:35 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ އުބައިދުﷲ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ 08:00 އެހައިކަންހާއިރު ކަަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!