އެސްޓީއޯ އެމްޑީ އަމުރު ރައީސް ނަސީދުގެ ކެމްޕޭނަށް ނިކުމެއްޖެ
ދެންމެ | 19 ޖެނުއަރީ 2023

އަމްރު މިއަދު ވަނީ ނަޝީދާ އެކު ހުވަދު އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ތިން ދުވަހަށް ގއ އަދި ގދ ގައި ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތީ ޝެޑިއުލްކޮށްފަ އެވެ. އަމްރު ނިސްބަތްވެވަޑަައިގަންނަވަނީ ހުވަދު އަތޮޅަށެވެ.

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯކަން ވެސް ކުރެއްވި އަމްރު އަކީ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ޕޮލިސީ ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ނަޝީދާ އެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަަރަށް ގިނަ ދުވަހު އުޅުއްވައިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު 2014 ގައި ތިނަދޫ ދާއިރާ އަށް ވެސް އަމްރު ވާދަކުރެއްވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 ގަ އެވެ. ނަޝީދާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާދަކުރައްވާ މި ޕްރައިމަރީއަށް ދެ ރައީސުންގެ ފެކްޝަނުން ވެސް އަންނަނީ ފޯރިގަދަ ކެމްޕޭނެއް ކުރަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ މި ޕްރައިމަރީ އެމަނިކުފާނު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވެސް ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ހުންނެވީ ކެމްޕޭނަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ތެރޭގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެސް ވިދާޅުވަނީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ 57،255 މެމްބަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. zoritoler imol

  I visited a lot of website but I believe this one holds something extra in it in it

  https://www.zoritolerimol.com

 2. ދާނިޝް

  ތީ ޕާޓީ މޯޓިވޭޓްކުރަން ރޭވިގެން ކުރާ ކަމެއް.ރައްޔިތުން ލޮލުގަނ އަނދުން އަޅުވަން.ފައުރު ނިމުނު އިރުވެދް އަޅުވެތިކުރުން ނޫން ކަމެއް ދެއްކިފަ ނެތީމަ ޕާޓީކުދިންވެސް ފެޑަޕްވެފަ ތިބިމަ އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ވަކި ހިސާބަުން އެކައްޗެއްކަންފަޅާއަރާނެ.

 3. ހިލަބެ

  މަގޭތާޢީދުއޮތީ އިބޫއަށް ސަބަބަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސްވެރިއަކު ކޮށްނުދެއްވާހުރި އަސާސީ ކަންކަން އިބޫކޮށްދެއްވައިފި ސްކޫލާ ފަޅާއި ފެންޕްލާންޓާ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށްދެއްވައިފި މިކަމުގެ ބަދަލެއްގެގޮތުން އިބޫއަށް އަހަރެންނާއި އަހަރެންގެ އާއިލާގެ ވޯޓް މިދެނީ އިތުރުއެއްވެސްބޭނުމެއް އަދި އިބޫގެ އެދިލެއްވުމެއްވެސްނެތިސް އުއްމީދަކީވެސް މިވާދަވެރި ޕްރައިމަރީން އިބޫޖޮވިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އަހަރެން ކުރިންހީކުރިން އިމްތިޔާޒްފަހްމީ ހޮވޭނެކަމަށް ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒްއޮތްވަރުފެނިގެންދިޔަ މިފަހަރު ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުބޭނުންކުރާނެ %100 އަށް

 4. 猫可以多久不吃东西?

 5. osmanthus flower wine

 6. 猫可以吃鹰嘴豆吗?

 7. ާްމަސޭ

  ޢަމްރުގެ ބަހެއް އިއްވި ނަމަ. ޢަމްރު ތި ކަޑަ އޭ

 8. 猫可以吃芒果干吗?