އެސްޓީއޯ އެމްޑީ އަމުރު ރައީސް ނަސީދުގެ ކެމްޕޭނަށް ނިކުމެއްޖެ
ދެންމެ | 19 ޖެނުއަރީ 2023

އަމްރު މިއަދު ވަނީ ނަޝީދާ އެކު ހުވަދު އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. ތިން ދުވަހަށް ގއ އަދި ގދ ގައި ކެމްޕޭން ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތީ ޝެޑިއުލްކޮށްފަ އެވެ. އަމްރު ނިސްބަތްވެވަޑަައިގަންނަވަނީ ހުވަދު އަތޮޅަށެވެ.

ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯކަން ވެސް ކުރެއްވި އަމްރު އަކީ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ޕޮލިސީ ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ނަޝީދާ އެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަަރަށް ގިނަ ދުވަހު އުޅުއްވައިފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު 2014 ގައި ތިނަދޫ ދާއިރާ އަށް ވެސް އަމްރު ވާދަކުރެއްވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 ގަ އެވެ. ނަޝީދާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާދަކުރައްވާ މި ޕްރައިމަރީއަށް ދެ ރައީސުންގެ ފެކްޝަނުން ވެސް އަންނަނީ ފޯރިގަދަ ކެމްޕޭނެއް ކުރަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ މި ޕްރައިމަރީ އެމަނިކުފާނު ކާމިޔާބު ކުރައްވައި އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ވެސް ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ހުންނެވީ ކެމްޕޭނަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ތެރޭގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވެސް ވިދާޅުވަނީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ 57،255 މެމްބަރުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!