އެމްޑީޕީއަށް ގުރުބާންވި އަމުރު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރޮޒައިނާ ގޮވާލައިފި
ދެންމެ | 19 ޖެނުއަރީ 2023

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ރައީސާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަނަމަ އެންމެ ރިވެތި އުސޫލަކީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުންކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޮޒައިނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕެއިނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ޓްވިޓަރގައި ހިނގި ބަހުސެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކައެއްގައެވެ.

ޓްވީޓަރގައި ހަސަން ކުރުސީގެ ނަމުގައި ހިންގާ މަޝްހޫރު އެކައުންޓަކުން ރޮޒައިނާއަށް އިޝާރާތްކޮށް ކުރި ޓްވީޓެެއްގައި ބުނީ އަމްރު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނެވިނަމަވެސް އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ކެރިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އަމްރުގެ ތަޖުރިބާއާއި އިލްމުގެ ބޭނުން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަށް މުހިއްމުވާތީކަމަށްވެސް ކުރުސީގެ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓުގައި ބުންޏެވެ.

އެ ޓްވީޓްގެ ރައްދުގައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އަމްރަކީ އެކަމަނާ އައްޔަންކުރި ބޭފުޅެއް ނޫންކަމަށާއި އަމްރު މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަމަށެވެ. އަދި ރީތީ އުސޫލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ރައީސާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަނަމަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުންކަމަށްވެސް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ފޯރިގަދަވެފައިވާއިރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ދަނީ ރައީސް ސާލިހާ ދެކޮޅަށް، ނަޝީދަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްދީ ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. zoritoler imol

  Well I really liked studying it. This post provided by you is very constructive for correct planning.

  https://www.zoritolerimol.com

 2. ފިލާ

  އެއްވެސް މުހިންމު މީހެއް ނޫން އަމުރު އަކީ

 3. ހަސަންޓޭ

  މީދެންކިހާ ދެރަވެއްޖެ ކަމެއް، ކޮންމެވެސްމީހަކު މިމައްޖެއަށް އެމްޑީޕީގެ ފަލްސަފާ ކިޔާދެންވެއްޖެއްނުން، އެމްޑީޕީ އަކީ އިންސާފާ ހަމަހަމަކަމައް ލޯބިކުރާ ވަޒީފާގެ ބިރުނުދައްކާނެ ޕާޓީއެއް، އެމީހަކު ބޭނުން ސިޔާސީފިކުރަކަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ހައްޤްއޮށްނާނެ، މިމައްޖެމީ ޑީއާރުޕީ ފުނޑާލާފަ އައިސްއުޅޭ މަންޖެއެއް

 4. ޚަނު

  ބަލަ ރާއްޖޭގެ ރައީސްތަ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގަޏުކުންނަނީ؟

 5. 6 狗喜欢当宠物的地方

 6. 对猫来说太冷有多冷?

 7. 为什么狗会仰面滚动?

 8. 幼猫应该吃幼猫粮多长时间?

 9. 猫可以吃鼻涕虫吗?

 10. 俄罗斯蓝猫会抓家具吗?