އިބޫގެ ޖަލްސާ: ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުނާއި ބޮންދުންނާއި އެކު ބީޗް ސަރަހައްދު ފުރާލައިފި.
ދެންމެ | 20 ޖެނުއަރީ 2023

އިބޫގެ ޖަލްސާ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުނާއި ބޮންދުންނާއި އެކު ބީޗް ސަރަހައްދު ފުރާލައިފި އެވެ.

މާލޭ އާޓިފިސަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދެންމެ ގެ ރިޕޯޓަރު ބުނީ ކުރީ ސަފުތަކުން ފެންނަމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޮޑުން ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ޖަލްސާއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

“ އެކި އެކި ރަށްރަށުގެ ފެނަކަ އިންޖީނުގެ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވެސް އެބަ އުޅޭ މިޖަލްސާގައި“

ބީޗް ސަރަހައްދުގައި އެމްޑީޕީގެ ރީދޫ ޓީސާޓު ލައްވާފައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ޖަލްސާގައި ތިބިކަން ވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
 1. zoritoler imol

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Thank you

  https://www.zoritolerimol.com

 2. މީތަ ކަލޭމެން ހަބަރު ހެޑިން ލިޔާގޮތަކީ އެއްވެސް ފެންވަރެއް ނެތް މީހުން މިކަމުގައި މިއުޅެނީ

 3. ޢަންނަނީ

  އެމްޑީޕީ އަކީ އެއީ ރައީސް އިބޫ އެއް ނޫނޭ އެމްޑިޕީ އަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ޕާރޓީ އެކޭ އެ ޕާރޓީ އަށް އިންތިޚާބު ތައް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ގޮތް ތައް ހޯދާނީ އެޕާރޓީގެ ރައީސޭ އެއީ ރައީސް އިބޫއާއި ވާ ކަމެއް ނޫނޭ މާލެ ސަރަހައްދުން އެންމެ ގޯއްޗެއް ވެސް ނުދީ ދެން ކޮން އިންތިޚާބެއްތޭ ކާމިޔާބު ކުރާ ވާހަކަ ތިޔާ ދައްކަވަނީ ނުވާނެ ތިކަމެއް އަމީނީ މަގު އަންނަނީ ހުޅުމާލޭން ގޯތި ދޭން ގިރާވަރު ކަނޑުން ދެޔޯ އަރައިގެން އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ

 4. ހިނގާދެމާ

  ރައީސް އިބޫ ފުވައްމުލަކަށް އައްޑޫ އަށް ހުވަދޫ އަށް ދާއިރު ތިނަދޫ ގައި މަސް ފެކްޓަރީ ހެދިއްޖެތޭ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ހޯޑެއްދޫ މަސްފެކްޓެރީ ބޮޑު ސޭޓް ހުޅުވައިފިތޭ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ފަރެސް މާތޮޑާ އެއާރޕޯރޓް ޔާންޓެ ނިންމާ ކުލަ ކޮޅު ލާ ހުޅުވަން ދިނުމުން އެތަން ނިމިއްޖެތޭ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ މިހާ ބޮޑަށް މަތިވަރުމަރުވެފައިވާ ސަރުކާރެއް މިއުންމަތް ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ ހިނގާ ދަމާ މިވެރިކަން ދޫކޮށްލަމާ ދޫކޮށްލާ މެކުނު ފުމުނަސް ގާހަކަ އަށް ނުފުމެވޭނެއޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގަ އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ އަންނި އެއީ އެއް ނަމްބަރޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ހޮވަން އެންމެން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން އެކީގައި އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ކަނބުލޮމެންނޭ ގޮނޑިން ކޮއްޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ނަށާ އުފާކުރަމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 5. ހިނގާދެމާ

  ހިނގާ ބަލަމާ މަމެންގެ ރަމަލު ތަކުން ދައްކަނީ ކިހިނެއްތޭ އަސްތާ ބުނަންތާ މަގޭ ކޮއިފުޅާ ދެ ނަމްބަރު ކެންޑިޑޭޓްގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ތަކޭ ގުނަމުން ދަނީ ގިނަވެގެން އޮތީ އޮނަވިހި ދުވަހޭ ދެ ނަމްބަރު ކެންޑިޑޭޓްގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދުވަސް ތަކޭ އޭނާ ގުނަމުންދަނީ ވަތަންގެ އެއްވެސް ކަތެއްގެ އާމްދަނީގެ މަތިވަރު އާރޯކުރަން މިވެރިކަމުން ކުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނެތޭ ދެނަމްބަރު ޖެހޭނީ މަސް ނިމޭ ތަނުން ދެން އެއް ނަމްބަރު އޮފީސް ދޫކޮށް އޭނާގެ ނައިބް ގޮވައިގެން ރަށަށްދާން ހިފާށޭ މަމެން އަތުގައި ރުވާފެންދީ ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅެން ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ހިނގާ އަލިކުރަމާ މިދަންމަރު މުޅި ވަތަން އަށް ޔާންޓެ އަންނި ގުޅުން ގުޅިގެން ހިނގާ މަމެންނާއި އެކުގައި ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު ހިނގާ ހޮވަމާ އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ބަހީ އާދޭ އެންމެ ކަތުންނޭ އަންނިއާއި އެކު ދަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިތާއި ހިތުން ގުޅިގެން ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 6. ޗާބޫކުން

  ރައީސްއިބޫގެ ވެރިކަމަށް 5 އަހަރުވެގެން ދިޔައިރު ޓެކްސް ބޮޑު ކޮށްގެން ރައްޔިތުން ފެލައިގެން ޓެކްސް ނަގާ އަދި ރައްޔިތުން ބާޒާރު ކުރާ ކޮތަޅުން އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާއި އަދި އިތުރަށް ކޮންމެ ގެ ބިސީ އަކުން ކުނި ތައް ނެރޭ އިރު އެމެން ނަށް 20 ކޮތަޅުގައި ކުނި ދުވާލަކު ނެރެން މަޖްބޫރުވާ ގޮތަށް ބީރު ބޮލު ވަޒީރު ކަންކުރާ އުސޫލުން ވަޒީރު ކަން ކުރާނޭ މީހުން ލައިގެން މުޅިން ވެސް ރައްޔިތުން ނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ގައި ޗާބޫކުން ތަޅަނީއޭ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ޗާބޫކުން ތެޅީމާ ރައްޔިތުން ރޯނާވެ ހަފުސް ވެއްޖެއޭ އަވަހަށް އެޗާބޫކުނޭ ގެންދަވާ އެހެނެއް ނުވާނެއޭ ރައްޔިތުންނާއި މެދު ކަންކުރަން….

 7. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ބަލަމާ ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި އައްޑޫ އަށް ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭން އެ އަތޮޅުގައި ދިރއުޅޭ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާވިތޯ ބަލަމާ އައްޑޫ މަގުތައް ހަދަނީ ފައިދާ ވަނީ އިންޑިއާ ކުންފުންނަށާއި މިނިސްޓަރަށޭ އައްޑޫ ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ވާނުވާ މަޝްރޫއު ފައިދާވަނީ ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުންފުންނަށާއި އަދި މިނިސްޓަރަށޭ އައްޑޫ އިންޖީނުގެ އިން ތާއަބަދު ކަރަންޓް ކެނޑެނީއޭ ފެނަކައިގެ ބޮޑޭ ހުޅުމާލޭން 10 ގޯތި ގަނެފިއޭ ފައިދާ ކުރީއޭނާ އަށޭ އައްޑޫ އެއްވެސް ދަރިއެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ފާގަތި އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރިއޭ ރައީސް އިބޫ އެވަނީ ހަފޮޅުން ބޭރުވެފައޭ އޭނާ ޖެހޭނީ މިމަސް ނިމޭ ތަނުން އެއް ނަމްބަރު އޮފީސް ދޫކޮށް އަންނި އާއި ހަވާލު ކުރާށޭ ނައިބޭ ފުވައްމުލަކު ފައިސަލް ޖެހޭނީ ޝަރުތެއް ނެތި އިސްތިއުފާ ދީފައި ގެއަށް ކަނޑާލާށޭ ހިނގާ ރުވަން ފެންދީ މިވަތަންގެ ދަރިންގެ ދިިރިއުޅުމުގެ މަތިވަރު ހިނގާ ނަފާ ހޯދަން މިވަތަންގެ ބިމުގެ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން އަންނި ހޮވަމާ އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ….

 8. ހިނގާދެމާ

  އަސްތާ ކަތުންނޭ ވަތަންގެ މަޝްރިޤުން މަޢްރިބަށް މިއަދު ގޮވަނީ އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ރުވަން ފެންދީ އާރޯ ކުރަމާ މިގުޅުން ހިނގާ ހުޅުމާލޭން ގޯތި ކަނޑާ އެންމެ ކަތުންނަށް އޭގައި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ވެސް ބާކީ ނުވާނެހެން ދޭން ވައުދު ވަމުންދާ އަންނި އާއި އެކު ވަމާ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން އަންނި ހޮވަމާ ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު މިދަންމަރު އަލިކުރާނީ ޔާންޓެ އަންނި ގުޅުމުންނޭ ހިނގާ ދަމާ ހޮވަން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ނަގާ ބުންވަރު މަމެންނާއި އެކު އަންނި ހޮވަން ދަމާ ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން މިކަމުގައި ހިނގާ ބަހީދާން ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 9. ހިނގާދެމާ

  ހުވަދޫ ފަރެސް މާތޮޑާ އެއާރޕޯރޓް އެއީ ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމާ ޓާރމިނަލް ގެ ފުރާޅުގެ ޓިނު ޖަހަން ރައީސް އިބޫ އާއި ހަވާލު ކުރި މަޝްރޫއުއޭ އަދި ވެސް ޓިނު ޖަހަނީއޭ މުޅި ހުވަދޫ ކަނޑުގައި ޓިނު ޖަހަނީތޭ އަދި ވެސް އެތަން ނުނިމިގެން އުޅެނީ ކީކޭތޭ ނިންމަނީއޭ އަންނަނީއޭ ޓާރމިނަލް ޓިނުގަނޑު އަންނަނީ އަންނަނީ އަންނަނީ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަކީ އެއީ މަތިވަރުމަރުވެފައިވާ ސަރުކާރެކޭ ހިނގާ ދަމާ މިސަރުކާރު ދޫކޮށްލަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާދެމާ ވޯޓެއް އެއް ނަމްބަރު އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ހޮވަން އެންމެ އަންނި އެއްވަނައޭ ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލަ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 10. ހިނގާދެމާ

  ހިނގާށެ ނަލަކޮށް ހުޅުމާލޭން ގޯތި ކަނޑާ ދޭނެ ވެރިއެއް ހޯދަން ހިނގާ އުޖާލާކުރަމާ މަމެންގެ ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެދިރިއުޅުން ނަފާކުރާ ވެރިއެއް ހިނގާ ބަލަމާ މިފަދަ ވެރިއެއް ހިނގާ ބަހީ އާދޭ ވަމާ އަންނި އާއި އެކު ހިނގާ ތިބެމާ އަންނިއާއި އެކު ވެރިކަމުގެ ނަވަތަ ފެށޭ ދުވަހުން ސައްތަ ދުވަސް ވާއިރު އަންނި ވެރިކަމުގެ މަތިވަރު ބަރުކުރާނީ އެންމެ ކަތުންގެ ދިރިއުޅުން އުޖާލާ ކުރަމުންނޭ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިތާ ހިތުން ގުޅިގެން ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ހޮވަމާ އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 11. ހިނގާދަމާ

  ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ދާން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހޮވާނަމޭ އަންނި މަމެން ދޫނުދޭނަމޭ އަންނި ހޮވާފައި ނޫނީ ހިނގާ ނަގާށޭ ބުންވަރު މަމެން ހޮވާނީ އަންނިއޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯ ކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާ ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންގެ އުއްމީދު ހިނގާ އުޖާލާ ކުރަން ވަތަންގެ ކަތުންގެ އުއްމީދު ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިދަންމަރު އަލިކުރަން ޔާންޓެ އަންނި ގުޅުން އާރޯކޮށްގެން ހިނގާ ވަތަންގެ އެންމެ ކަތުންނަށް މިވަތަންގެ ބިމުގެ ނަފާ ހޯދަ ދޭން މަމެން ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި ހިނގާ ނަގަން ބުންވަރު ހިނގާ ހޮވަން އަންނި އެއީ އެއްވަނައޭ ހިނގާ ހޮވާނަމޭ އަންނި ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހޮވަން އަންނި ހިނގާ ދެމާ ވޯޓެއް އަންނި އަށް ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ދެމާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

 12. 如何阻止小猫喵喵叫?

 13. ފިތުނަ

  ކީވެޔޯ ކަލޭމެންގެ ނޫސްވެރިއާ ފޮޓޯ ނުލީ ބޮންދުގެ ހަމަ ޖެހޭ ވާހަކަ އެއް ދައްކާނަމަ ދޯ