ޗޯރު އިބޫގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ސަނީފް ރައްޔިތަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފި
ދެންމެ | 28 ޖެނުއަރީ 2023
ގދ. ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް، އާއްމު ރައްޔިތަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް އާއްމު ރައްޔިތަކަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިހާބުގައި، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގައި ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގައި، ވޯޓްލި ބަޔަކު ވޯޓްކަރުދާހުގެ ފޮޓޯ ނެގިކަމަށް ބުނެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ކަމަށް މަންޒަރުދުށް ފަރާތަކުން ވަނީ މި ނޫޙަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއްވެސް ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. އެ ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ސަނީފް ބަހެއް ހޯދުމަށް ނޫހުން ކުރި މަސައްކަތްވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!