”އޭނަ އަރާ ޖަހަނީ މަރުފަލިތާ ބޮޑިބޯން“ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސިފާޒުގެ މާނަ ފުން މެސެޖެއް ރައީސަށް ދެއްވައިފި
ދެންމެ | 29 ޖެނުއަރީ 2023

“އޭނަ އަރާ ޖަހަނީ މަރުފަލިތާ ބޮޑިބޯން“ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސިފާޒު މާނާ ފުން މެސެޖެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ވޯޓު އޮޅުވާލައި ރައީސް ސޯލިހު ކާމިޔާބީ އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަސީދު ވިދާޅުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އަބަދުވެސް ނަސީދު އަރިހުގައި ހުންނަވާ ސިފާޒު ވަނީ ޒީރޯ ޑިގްރީގެ މަރުފަލި ލަވަ ޓުވީޓު ކުރައްވައި މާނަ ފުން މެސެޖެއް ރައީސް ސޯލިހަށް ދެއްވާފަ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ސިފާޒު ވަނީ ޕްރައިމަރީ ވޯޓުގައި ވަނީ ރައީސް ނަސީދުގެ ކެމްޕޭންގައި އެންމެ އިސް ސަފްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!