ފައްޔާޒު ބާރުން އިބްރޭއަށް މިނިސްޓަރުކަން ދިނުމުން ޝާހިދު ފޫކަހާލައިފި
ދެންމެ | 29 މާރޗް 2023

ބަގްރޫޓް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލުގެ ބާރުން މަދަނަ އިބްރޭ އަށް މިނިސްޓަރުކަން ދިނުމުން އަބުދުﷲ ޝާހިދު ފޫ ކަހާލައިފި އެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް އޮފީސް މިނިސްޓަރކަމުގެ މަގާމަށް މަދަނަ އިބުރޭ އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ ބަގުރޫޓު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފައްޔާޒުގެ ގަދަ އަމުރަށް ރައީސް ސޯލިހް ބިރުންނެވެ.

ފެނަކަ ޑީއެމްޑީ މަގާމް އަދާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެމްޑީ ސައީދާއި މައްސަލަ ހޫނުވެ އިބްރޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނީ ސައީދަށް ވައްކަމާއި ކަރަޕްޝަންގެ އެތައް ތުހުމަތެއް ކޮށްފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!