އެގްރޯ ނެޓް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
ދެންމެ | 30 މާރޗް 2023

އެގްރޯ ނެޓްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހާރޫނު ރަސީދު މިއަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ރައީސް ނަސީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ހާރޫނު މަގާމުން ވަކޮށްފައި މިވަނީ އެސްޓީއޯ އެމްޑީ އަމުރާއި މިނިސްޓަރ ސިފާޒު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުން ވެސް ސަރުކާރު މަގާމްތަކުން ވަކިވުމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ވަނީ އަންގަވާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!