އެމްޑީޕީ ދޫކޮށް، ލާމް ރައީސް އިސްމާއިލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި
ދެންމެ | 27 މެއި 2023

ލާމް އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް އިސްމާއިލް އަލީ އެމްޑީޕީ ދޫކުރައްވައި ދަ ޓިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

އެޕާޓިން ސޯސިއަލް މީޑިޔާގައި ވަނީ އިސްމާލް އަލީ ގުޅިވަޑައިގެން ނެވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިސްމާއިލް އަލީގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކައުންސިލަރުން ދަނީ އެމްޑީޕީ ދޫކުރައްވައި ޑިމޮކްރެޓުންނާއި ގުޅެމުން ނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!