އަމުރް އިސްވެ ހުރެ، ކުރީގެ އެމްޑީޕީ މައިހަރުގެ ޑިމޮކްރެޓިކުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
ދެންމެ | 29 މެއި 2023

ކުރީގެ އެމްޑީޕީ މައި ހަރުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަމްރު އިސްވެ ހުރެ ބިމުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި އެމްޑީޕީ ކުރީގެ ހަރުގެ ޓިމޮކްރެޓުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް ވަނީ އެތަނުގައި ފޯމް ފުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާފަ އެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޑިމޮކްރެޓުން ވަނީ ތަނުގެ ކުލަ ކަމުގައިވާ ރީދޫ ކުލަ ވެސް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި މުއްދަތު ހަމަވުމުން ތަނުން ނުނިކުންނަށް އެޕާޓީން ވަނީ މައްސަލައެއް ސިވިލް ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!