ސަރުކާރުން ބޮޑު ކުއްޔަށް ނަގަނީ ވަޒީރުންގެ ބޮއްކުރަލާއި މެމްބަރުންގެ ފޯކްލިފްޓް: ވައްޑެ
ދެންމެ | 07 ޖޫން 2023

ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ކުއްޔަށް ނަގަނީ ވަޒީރުންގެ ބޮއްކުރަލާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ފޯކްލިފްޓް ކަމަށް އުގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވީ ބޮއްކުރަލެއް 25000 ރުފިޔާގެ މަގުން 2 ބޮއްކުރާ 50000 ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް ނަނގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ކުޑަ ލޯނެއް ނަންގަވައިގެން ފޯކްލިފްޓެއް ގަނެ އެ ވެހިކަލް ސަރުކާރަށް ކުއްޔަށް ދީގެން ބައެއް މެމްބަރުންގެ މުޅި ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދަށްވާ ފައިސާ ސަރުކާރުން ނަންގަވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!