ކެމްޕޭން ފަހު ދަތުރުން ތިނަދުއަށް ރޫހް ދޫކޮށް، އަމްރު މާލެ ވަޑައިގެންފި
ދެންމެ | 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ހުވަދު އަތޮޅު ތިނަދުއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ އަމްރު ކެމްޕޭން ފަހު ދަތުރުން ތިނަދުއަށް ރޫހް ދޫކޮށް މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމަށް އެއް ދުވަހަށް ކުޑަތަން ވެފައިވާއިރު އިންތިހާބުގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ޕޯލްތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވަނީ ދެ ވަނަ ކަށަވަރު ކުރައްވާފަ އެވެ.

 

އަމްރް ހުވަދޫގައި ކެމްޕޭން ކެމްޕޭން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު ޑިމޮކްރެޓިކުންގެ ކެޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ވަނީ އެމަނިކުފާން ނިސްބަތްވާ އައްޑޫގައި ޖަލްސާ ބާއްވައި މުޅި އައްޑޫ ކައްކާލާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!