ޓްރީޓޮޕުން ނާސިން ސްކޮލަޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި
ދެންމެ | 30 ޖޫން 2022

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ޓްރީޓޮޕާއި ވިލާ ކޮލެޖް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކޮލާޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމާ އަދި އަންޑަ ގްރެޑުއޭޓް ޑިގްރީ އަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު، ޝަރުތުހަމަވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ހަތް ދަރިވަރަކަށް ލިބެ އެވެ.

އެ ސްކޮލަޝިޕްތަކުގެ މަގްސަދަކީ ދާއިރާގައި ދިވެހި ޒުވާން މަސައްކަތްތެރިން އުފެއްދުމާއި ތައުލީމީ ރޮނގުން ނަރުހުން ބާރުވެރިކޮށް، ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

ޓްރީޓޮޕުން ބުނީ އެއީ ސިއްހީ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އެކަމަށް މަގުފަހިވާނެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!