ބޮޑު ދެ ޕާޓީ ބަލިކޮށް އެމްއެންޕީން ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
ދެންމެ | 02 ޖުލައި 2022

މިއަދު އޮތް ށ. ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ގޮނޑިއެއް ކާމިޔާބުކޮށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން އެ ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބީ އެވެ.

ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްއެންޕީ އާއި އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރި އެވެ. އެ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ދެ ގޮނޑިއަކަށް މެންބަރުން ވަނީ އިންތިހާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ގިނަ ވޯޓާއެކު އިންތިހާބުން ކުރި ހޯދީ އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޒައީމާ އާދަމް އެވެ. ޒައިމާ ވަނީ 334 ވޯޓް ހޯދާފައެވެ. މިއީ އެމްއެންޕީ އުފެދުނު ފަހުން އެ ޕާޓީން ހޯދި ފުރަތަމަ ކާމިޔާބެވެ.

އެ ޕާޓީން ފުރަތަމަ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރީވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް ބައި އިލެކްޝަންގައެވެ. އެ ކެމްޕެއިންގައިވެސް އެ ޕާޓީން ވަނީ ތަފާތު ދައްކާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޮތް ގިނަ ބައި އިލެކްޝަންތަކުގައި އެ ޕާޓީން ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ދިޔައީ ހޯދަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އޮތް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ބަލިވީ އެންމެ ވޯޓެއްގެ ތަފާތުންނެވެ.

މިވަގުތު ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އެއް ޕާޓީއަކީ އެމްއެންޕީއެވެ. މަޖިލީހުގައިވެސް އެ ޕާޓީގެ ތިން މެންބަރުން ގެންދަނީ ގިނަ ބިލްތަކެއް ހުށައަޅަމުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް 2023 ގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމަށްވެސް އެ ޕާޓީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!