ކުޑަ އައްޔަ ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފި
ދެންމެ | 03 އޯގަސްޓް 2022

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ބޮޑީ ބޯޑިން ވޯލްޑް ޓްއާމުބާރާތުގެ ޑްރޮޕް ނީ އިވެންޓްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ އަލީ ޚުޝްރުވާން ދަތުރު ކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ޑްރޮޕް ނީ އިވެންޓްގެ ރއުންޑް 3 ގައި އައްޔަ އާ ވާދަ ކުރީ ޗިލީގެ ޔާކޯ ވަޒްކުއޭޒް އެވެ. އައްޔަ ހީޓްގެ އެއްވަނަ ހޯދީ 7.75 ސްކޯ ކޮށްގެންނެވެ. ވަޒްކުއޭޒް އަށް ހޯދުނީ 5.4 ޕޮއިންޓެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!