ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއްގައި ރައީސް ސޯލިހް ވެރިކަމުގައި ހުރުމުގެ އަހްލާގީ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ
ދެންމެ | 16 ޖެނުއަރީ 2023

ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމްތަކުގައި ވެރިކަން ނިމިއްޖެ ކަމުގެ އަލާމާތެކެވެ.

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަކީ ސޯހިލްގެ ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނަނގާ ވޯޓެކެވެ. އެވޯޓްގެ 75 ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ފެންނަށް އޮތް ބޮޑު މަންޒަރަކީ ގައުނުގެ 75 ޕަސެންޓް މީހުން ސޯލިހަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި ކަމަށެވެ. އެހެނީ އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދު ނުކުރާ އާބާދީ އަކީ 59 ޕަސެންޓް ކަމަށް ބަލައިފި ނަމަ އޭގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ސޯލިހަށް ސަޕޯޓް ނުކުރާ 25 ޕަސެންޓް މީހުން އިތުބާރު ނުކުރުމުން ގައުމުގެ 75 ޕަސެންޓް ސާލިހަށް އެވަނީ ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ.

މިސާލަކަށް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ސޯލިހަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 52 ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ސޯލިހަށް ސަޕޯޓު ނުކުރާ އެމްޑީޕީ ސަޕޯޓަރުންގެ 48 ޕަސެންޓް މީހުންނާއި ގައުމުގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން 45 އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދު ނުކުރާ ގާތްގަނޑަކަށް ޕަސެންޓް މީހުންނާއި އެކު 93 މީހުން އެވަނީ ސޯލިހްގެ ވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ 7 ޕަސެންޓް ވޯޓާއި އެކު ވަހީދަށްވުރެ 2 ޕަސެންޓް ވޯޓު ސޯލިހް ހޯއްދަވާނެ އެވެ.

މާނަކީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ސޯލިހު ކާމިޔާބު ކުރި ނަމަވެސް ޑިމޮކްރިޓިކް ވެރިކަމެއް ހިނގާ ގައުމެއްގައި ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ހުރުމުގެ އަހްލާގީ ހައިސިއްޔަތު މިހާރުވެސް ސާލިހަށް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. އަދި މީގެ މާނައަކީ އިތުރު ކުރިމަތި ލުމުގެ ހުރިހާ އަހްލާގީ ޙައިސިއްޔަތެއް ސޯލިހަށް ގެއްލިގެން ދިޔައީ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
  1. 为什么猫会蹭你的腿?

  2. 为什么狗追逐自己的尾巴?

  3. dresser top jewelry armoire

  4. 为什么狗要擦脸?

  5. 缅因猫是最大的猫科动物吗?

  6. 你的狗应该有多重?

  7. 舒缓患有特应性和狗皮肤过敏的狗的发痒提示

  8. 为什么猫会用牙齿摩擦你?

  9. 猫可以吃盐水中的沙丁鱼吗?

  10. 为什么狗和猫互相争斗和仇恨?