ކުރީގެ ދެ ބަންޑާރަނައިބު ޑރ. މުނައްވަރާއި ދިޔާނާ ނަސީދަށް ތާއީދުކޮށް އައްޑުއަށް.
ދެންމެ | 23 ޖެނުއަރީ 2023

ކުރީގެ ދެ ބަންޑާރަނައިބު ޑރ. މުނައްވަރާއި ދިޔާނާ ނަސީދަށް ތާއީދުކޮށް އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

ސޯސިއަލް މީޑިޔާގައި އާއްމު ވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަސީދު އަރިހުގައި އެމްޑީޕީ ފެށުމުގައި ގުރުބާނީތަކެއްވެ ވަޑައިގެންނެވި އަހުމަދު އައްބާސް ވެސް ބައިވެރި ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ރައީސް ނަސީދު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ނުފޫޒުގަދަ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އުއްޗު ވެސް ދާދި ފަހުން ބައްދަލު ކުރައްވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަމްރާއި އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ އަފްސަން ވެސް ވަނީ ނަސީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!