އެގްޒިޓް ފޯލްތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ރައީސް ނަސީދު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
ދެންމެ | 28 ޖެނުއަރީ 2023

އެގްޒިޓް ޕޯލްތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ރައީސް ނަސީދު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސް ނަސީދު އިންތިހާބާއި ބެހޭ އެޖެންޓް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ 64 ޕަސެންޓުން ރައީސް ނަސީދު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަސީދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޯލިހެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!