ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްއާރުއެމް އިން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނެ: ޓީމް އެމްއާރުއެމް
ދެންމެ | 30 ޖެނުއަރީ 2023

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް މައުމޫނުގެ އެމްއާރުއެމުން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޓީމް އެމްއާރުއެމް އިން ބުނެފި އެވެ.

ޓީމް އެމްއާރުއެމުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްއާރުއެމުން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރީ ސަރުއީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ކަރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށް ވައުދުވުމުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ވައުދުތައް ފުއްދާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއާރުއެމް ޓުވީޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެޕާޓީން ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި ރައީސް ސޯލިހް ވައުދު އުވާލާ އުސޫލުތައް މުގުރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓީމް އެމްއާރުއެމުން ޓުވީޓުކޮށްފައި މިވަނީ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އިންތިހާބު ވަގު ހަދައި އޮޅުވާލައިގެން ރައީސް ސޯލިހް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރިކަމަށް ރައީސް ނަސީދު ވިދާޅުވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!