ރާއްޖޭން ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާތީ އިބޫ އާއި ރިއްފަތު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ތޯރިގް ގޮވާލައްވައިފި
ދެންމެ | 28 އޭޕްރިލް 2023

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ވިއްކާލާފައިވާތީ ރައީސް ސޯލިހާއި އޭޖީ ރިއްފަތު ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ތޯރިގް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ދެމީހުންނަކީ ދިވެހި ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައިވާ ދެ މީހުން ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!