އެންމެ ވޯޓަކާއި އެކު އަދިވެސް ސަހްބާން މަގާމްގައި.
ދެންމެ | 07 ޖޫން 2022

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްސީސީ)ގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް މިރޭ ނެގި ވޯޓްވެސް އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެއެވެ.

އެމްއެމްސީގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރި ކަމުގައިވިޔަސް، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށެވެ. އަދި މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރެވޭނީ ކައުންސިލު މެމްބަރުންގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި ވޯޓު ލިބިގެންނެވެ. އެއީ 15 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ދިހަ މެމްބަރުންގެ ވޯޓެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވަނީ ޝަހުބާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ބުނެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވައިފައެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ޝަހުބާން ވަކި ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނުވަ މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއިރު، އޭނާ ވަކި ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި ވަނީ އެންމެ މެމްބަރެކެވެ. މިއީ ޝަހުބާން މަގާމުން ވަކިކުރަން ވޯޓު ނެގި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ.

ޝަހުބާންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވޯޓެއް ނަގައިފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރުން ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގައި ޝަހުބާން މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!