އިބޫގެ އަންހެނުން ފަޒުނާ ކެމްޕޭނަށް ނުކުމެ، ހޭބަލިވެއްޖެ
ދެންމެ | 21 ޖެނުއަރީ 2023

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ނޫޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ އިބޫގެ އަންހެނުން ފަޒުނާ އަހުމަދު ހޭބަލިވާ ވަރަށް ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅެން ފަށައިފި އެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ފަޒުނާ ކެމްޕޭން ހަރަކާތަށް ނުކުމެފައި ވަނީ ނެސަނަލް ރަޖިސްޓްރޭސަނާއި އެކުގަ އެވެ.

ފަޒުނާ ވަނީ މާލޭގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރުންނާއި އެކު މައި މެނޭޖަރު ތަސްމީންގެ ކޮއްކޮ ނާސިޒު ބޭއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ބައިވެރިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި އަބަދު ޖަގަހާގައި މުގޯލި އަޅާފައިވާ ކަމަށް ހަބަރު ލިބެ އެވެ.

ސޯސިއަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުން އިބޫގެ ކެމްޕޭނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ.

ކެމްޕޭން ފޯރިގަދަ ވެފައިވާއިރު ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ރައީސް ނަސީދެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
  1. ހިނގާދަމާ

    ހުޅުމާލޭ ހުޅަނގުންނާއި އަދި އިރުން އޮތް ފަޅު ހިއްކާ އެތަނުން ގޯތި ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޯތި އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ކުއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ގޮތަށް ރޯދަ މަސް އައުމުގެ ކުރިން ދޭނީ އެއީ އަންނިއޭ ހިނގާ މަމެންނާއި އެކު ނުވާނަމޭ ވަރުބަލި މަމެން އަންނި ހޮވާފައި ނޫނީ ދުލެއް ނުދޭނަމޭ ހިފާ މަމެން އަތުގައި މިރޯކުރީ ދަންމަރު ބިނާ ކުރަން ގައުމާއި ވަތަން އެދޭ ގޮތަށް ހިނގާ ބަހީއާދޭ އެކީގައި އަންނި ޔާންޓޭ ގުޅުން ކުރިއަރުވަމާ ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ދަމާ ބާރަށް ހިނގާ ދަމާ ކުރިއަށް ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ހިނގާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ….

  2. 波斯猫掉毛吗?

  3. 猫可以吃酸橙吗?

  4. 猫可以吃生鸡蛋吗?