ރައީސް ނަސީދު ޖޭޕީ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް ގާސިމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
ދެންމެ | 14 މާރޗް 2023

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަސީދު ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.

ރައީސް ނަސީދު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވަޓްސް އަޕް ގުރުޕަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގަ އެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޯރިގަދަ ވެފައިވާއިރު ރައީސް މައުމޫން ވެސް ވަނީ ގާސިމަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވާފަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!