ރައީސް އިބުރޭ ބަލިވީ ކަންފަތުން އަޑު ނާހައި ލޮލުން ނުބެލުމުން: ޖާބިރު
ދެންމެ | 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ރައީސް އިބުރޭ ބަލިވީ ކަންފަތުން އަޑުނާހައި ލޮލުން ނުބެލުމުން ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބުދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބުރޭ ބަލިވުމުގައި ލައްކަ ގިނަ ސަބަބުތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި ހުރިހާ ސަބަބެއް ހާމަ ކުރަން ވަރަށް ދަތި ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓްލުން ނިމިފައިވާ އިރު ރައީސް އިބުރޭއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ އެންމެ 38 ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް މުއިއްޒު 46 ޕަސެންޓް ވޯޓް ހޯއްދެވި އެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!